IRCVM

 Ircvm » PUBLICACIONS » Revista SVMMA

SVMMA | Revista de Cultures Medievals

SVMMA, revista electrònica d’estudis medievals té la vocació de recollir i posar a l’abast del públic interessat del nostre entorn cultural una part de l'important cabdal de treballs que produeixen investigadors d'arreu el món sobre els diversos aspectes que configuren la cultura medieval europea.

SVMMA és una revista en format electrònic d'accés obert. Té una periodicitat de 2 números per any (primavera i tardor).


primavera 2017 N. 9
     Portada                    Veure Sumari - SVMMA N°9   

tardor 2016
N. 8                    
  
Portada                    Veure Sumari - SVMMA N°8  

primavera 2016 N. 7                    
   Portada                    Veure Sumari - SVMMA N°7     

                                                                                                                     


 • SUMARI

  EDITORIAL

  1. Editorial

  ARTICLES

  1. Anna Labarta. The Casket of Hisham and its Epigraphy.
  2. Jacobo Vidal Franquet. "Its Wood is Used to Construct Alfarjes for Royal Palaces": Tortosa as a Centre for the Production and Distribution of Timber.
  3. Vincent Debiais. Figures and Letters. A Methodological Remark on the Inscriptions in Catalan Romanesque Mural Paintings.
  4. Maria Soler Sala. From Forum Granate to Vilafranca's Fair. Origin, Foundation and Articulation of a Market Network in the Feudal Penedès (9th-12th c.).

  RESSENYES

  1. Ressenyes

  BIBLIOTECA

  1. Biblioteca

  NOTÍCIES


  Veure sumari
 • SUMARI

  EDITORIAL

  1. Editorial: és necessària una revista com SVMMA?

  ARTICLES

  1. Montserrat Richou i Llimona. Els comptes de Blanca de Llorach, abadessa de Sant Pere de les Puel·les (1373).
  2. Montse Aymerich Bassols.Les riques vestidures de la reina Elionor de Sicília (1325-1375).
  3. Carmel Ferragud. Religiositat i medicina a la València baixmedieval: la troballa del cos incorrupte d’Angelina Bertran (1447).
  4. Zora Žbontar. Trobar el Jo a l’Occident altmedieval.
  5. Dominique de Courcelles. Quelques histoires belles et véritables des femmes au Moyen Age et à la Renaissance.

  RESSENYES

  1. Ressenyes

  BIBLIOTECA

  1. Biblioteca

  NOTÍCIES

  1. En Memòria: Prim Bertran Roigé

  Veure sumari
 • Volum dedicat a Martí de Riquer

  Autors d'aquest número:

  1. Anna M. Mussons. Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Universitat de Barcelona.
  2. Carlos Alvar. Université de Genève.
  3. Victoria Cirlot. Universitat Pompeu Fabra.
  4. Gérard Gouiran.Université Paul-Valéry (Montpellier III).
  5. Maria Luisa Meneghetti. Università degli Studi di Milano.
  6. José Enrique Ruiz-Domènec. Universitat Autònoma de Barcelona.

  Veure sumari
 • Dossier sobre filosofia

  Autors d'aquest número:

  1. Carles Mancho. Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Universitat de Barcelona.
  2. Laura Cayrol Bernardo. EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales.
  3. María Helena Marques Antunes. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - Centro de Estudos Comparatistas.
  4. Mélanie Jeckerl. Université Paris-Sorbonne.
  5. Marina Navàs Farré. École Nationales des Chartes.
  6. Antonio Ortega Villoslada. UNED, Illes Balears.

  Veure sumari
 • Dossier Els hospitals a l'Edat Mitjana

  Coordinador: Antoni Conejo. Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Universitat de Barcelona

  Autors d'aquest número:

  1. Gabriela Piccinni. Università de Siena.
  2. Sylvie Le Clech. Archives Nationales UMR Artehis Dijon.
  3. Reis Fontanals Jaumà. Biblioteca de Catalunya.
  4. Teresa Vinyoles Vidal. Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Universitat de Barcelona.

  Veure sumari
 • Vol. 1, N. 1. Primer número de SVMMA. Revista de Cultures Medievals

  Autors d'aquest número:

  1. Carles Mancho. Director de Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Universitat de Barcelona.
  2. Dolors Bramon. Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Universitat de Barcelona.
  3. Josep Puig Montada. Universidad Complutense de Madrid.
  4. Martí de Riquer (1914-2013)
  5. Cécile Treffort. Université de Poitiers (CESCM)

  Veure sumari
© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons