IRCVM

 Ircvm » PUBLICACIONS » Lliçons/Lessons

Lliçons / Lessons

«La col·lecció Lliçons vol apropar al públic l'edat mitjana a través de les conferències més rellevants impartides a l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM)»

«The Lessons collection intends to approach the Middle Ages through the main lectures imparted in the Institute for Research on Medieval Cultures (IRCVM)»

Des de l'arqueologia, reviure l'edad mitjana / Reconstructing the Middle Ages through Archaeology  
fullejar la publicació

Sobre mentides i contes de fades / On Lies and Fairy Tales

Meritxell Simó

 • Matèria: Literatura
 • Format: 13 x 20
 • Pàgines: 84
 • ISBN: 978-84-9168-007-9
 • Data d'edició: 2017
 • Compra online

La ficció penetrà en la literatura occidental al segle XII per mitjà de les llegendes bretones. En aquest context, l’obra de Maria de França, la primera escriptora coneguda de les lletres franceses, sorprèn per l’originalitat i pel protagonisme que hi assumeixen els personatges femenins, a través dels quals l’autora ens desvela la seva particular concepció de la creació literària.

Meritxell Simó és doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. Directora de l'IRCVM, ha publicat diversos treballs sobre textos èpics, lírics i narratius atenent particularment a la interrelació dels gèneres literaris medievals. Entre els diversos projectes de recerca en què col·labora o ha col·laborat destaquen els relacionats amb les representacions literàries de les dones a la litertura cortès, l'adquisició de la consciència lingüística a Europa, els trobadors a la Península Ibèrica, i la influència de les cròniques universals franceses en la historiografia castellana.

Des de l'arqueologia, reviure l'edad mitjana / Reconstructing the Middle Ages through Archaeology 
fullejar la publicació

Sant Climent de Taüll: la recerca versus la icona / Saint Clement of Taüll: Research Versus the Iconic Legacy

Milagros Guardia

 • Matèria: Història
 • Format: 13 x 20
 • Pàgines: 118
 • ISBN: 978-84-9168-009-3
 • Data d'edició: 2017
 • Compra online

Hi ha obres d’art, siguin del moment històric que siguin, que susciten una admiració i un reconeixement unànimes. Sens dubte, el Pantocràtor de Taüll —popularment conegut amb aquest nom erroni— n’és una. Però la valoració social d’una obra no sempre es basa en el coneixement, i fins i tot pot arribar a anul·lar les preguntes o fer que s’ignorin les raons de la seva història. Cap obra d’art, tampoc aquesta, no s’ha de resistir a una anàlisi historicoartística.

Milagros Guardia és doctora i professora catedràtica de la Universitat de Barcelona dins del Departament d'Història de l'Art. Membre de l'IRCVM, les seves recerques s'han centrat en l'estudi de la pintura mural altmedieval i romànica a Espanya i, en particular, en l'anàlisi dels programes iconogràfic.

Des de l'arqueologia, reviure l'edad mitjana / Reconstructing the Middle Ages through Archaeology
fullejar la publicació

Des de l'arqueologia, reviure l'edad mitjana / Reconstructing the Middle Ages through Archaeology

Marta Sancho Planas

 • Matèria: Arqueologia
 • Format: 13 x 20
 • Pàgines: 90
 • ISBN: 978-84-475-3918-5
 • Data d'edició: 2015
 • Compra online

En aquesta obra Marta Sancho Planas demostra, a partir de la seva recerca en arqueologia i medievalisme, que cal fer dialogar les fonts per poder avançar en el coneixement històric, alhora que reivindica la figura de l’arqueòleg historiador, capaç de transformar les dades tècniques en coneixement històric, des de l’arqueologia fins a la història viscuda, és a dir, la Història Total.

Marta Sancho i Planas, doctora en Història Medieval i màster en Arqueologia Medieval, és professora de la Universitat de Barcelona i consultora de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat directora de diversos projectes de recerca arqueològica, com ara els de l’establiment siderúrgic de Fabregada, el Castell de Mur i el monestir visigòtic d’Els Altimiris. És autora de diverses publicacions relacionades amb l’arqueologia i la història medieval.

Violant de Bar i Maria de Castella: promoció espiritual i mecenatge / Violant de Bar and Maria of Castile: Spiritual Promotion and Artistic Patronage
fullejar la publicació

Violant de Bar i Maria de Castella: promoció espiritual i mecenatge / Violant de Bar and Maria of Castile: Spiritual Promotion and Artistic Patronage

M. Rosa Terés, Teresa Vicens

 • Matèria: Història
 • Format: 13 x 20
 • Pàgines: 116
 • ISBN: 978-84-475-3917-8
 • Data d'edició: 2015
 • Compra online

La construcció del monestir de jerònims de la Vall d’Hebron el 1393, situat extramurs de la ciutat de Barcelona, va ser una iniciativa de dues reines, Violant de Bar i Maria de Castella. Aquesta obra recupera les seves actuacions, els seus interessos artístics i els seus gustos literaris, i ens aproxima als seus sentiments religiosos. Va ser capital la intervenció de totes dues reines en aquest centre monàstic, un dels més destacats de l’entorn de la ciutat fins que va desaparèixer al segle xix.

M. Rosa Terés és professora del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i membre de l’IRCVM. És autora de diversos treballs sobre arquitectura gòtica i escultura.

Teresa Vicens és professora del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i membre de l’IRCVM. Ha publicat diversos treballs sobre temes d’iconografia.

La descoberta del dret romà a l'Occident medieval / The Discovery of Roman Law in the Medieval West
fullejar la publicació

La descoberta del dret romà a l'Occident medieval / The Discovery of Roman Law in the Medieval West

Max Turull Rubinat

 • Matèria: Història | Dret
 • Format: 13 x 20
 • Pàgines: 120
 • ISBN: 978-84-475-3775-4
 • Data d'edició: 2014
 • Compra online

Aquesta lliçó posa en relleu la importància històrica del renaixement del dret romà a l’Occident medieval, el qual, juntament amb el dret canònic i l’obra dels juristes bolonyesos, es va difondre per tot Europa amb el nom de ius commune. Molt més que un fenomen estrictament jurídic, va significar un veritable canvi cultural l’ona expansiva del qual es va fer sentir en tots els àmbits de la societat medieval.

This lesson highlights the historical importance of the revival of Roman law in the medieval West. Along with canon law and the work of the Bolognese jurists, it spread throughout Europe under the name of ius commune. Much more than a strictly legal phenomenon, it brought about a true cultural change, which affected all areas of medieval society.

Innovacions lèxiques i semàntiques en la documentació llatina medieval
fullejar la publicació

Innovacions lèxiques i semàntiques en la documentació llatina medieval / Lexical and semantic innovations in Medieval Latin documents

Mercè Puig Rodríguez-Escalona

De l’època de l’edat mitjana conservem un conjunt documental excepcionalment ric, escrit en un llatí medieval impregnat de formes i matisos romànics, entre els quals destaquen les innovacions lèxiques i semàntiques. En aquesta lliçó, l’autora analitza les causes de l’aparició dels neologismes i les seves característiques intrínseques.

An exceptionally rich collection of documents from the Middle Ages written in Medieval Latin and pervaded with Romance forms and nuances, among which important lexical and semantic innovations are to be found, has been preserved. In this lesson, the author analyses the causes of the appearance of the neologisms and their intrinsic characteristics.

«Domus seu hospitale»: espais d’assistència i de salut a l'edat mitjana
fullejar la publicació

«Domus seu hospitale»: espais d’assistència i de salut a l'edat mitjana / «Domus seu hospitale»: assistance and health care spaces in the Middle Ages

Antoni Conejo da Pena

L’estudi històric dels hospitals es pot enfocar des de mirades tan diverses que ha merescut l’atenció d’especialistes de tota mena de disciplines. Antoni Conejo ens endinsa en el polièdric univers arquitectònic d’aquests edificis, la construcció i el disseny dels quals procuraven garantir la bona salut del cos, però també de l’ànima.

The historical study of hospitals can be approached from so many different angles that it has attracted the attention of specialists from all kinds of disciplines. Antoni Conejo takes us into the multifaceted universe of the architecture of hospitals, the construction and design of which tried to guarantee the good health of the body, but also that of the spirit.

Les Veus de les Malmaridades
fullejar la publicació

Les veus de les malmaridades / The voices of the "malmaridades"

M. Teresa Vinyoles-Vidal

Històricament, el destí de les dones ha estat programat pel grup familiar, que sovint les ha sotmès als seus jocs d'interessos. A partir de la idea que aquesta forma de dominació és un acte de violència contra les dones, Teresa Vinyoles-Vidal fa una breu incursió en la història dels sentiments, amb exemples de joves catalanes que van voler escapar del destí imposat i decidir lliurement el seu futur.

Historically, the destiny of women has been decided by their families; women have traditionally been subjected to the interests of the family group. Starting from the idea that this form of domination is an act of violence agains women, Teresa Vinyoles-Vidal makes a brief incursion into the history of sentiments, with examples of young Catalan women who wished to escape the destiny imposed on them and to decide freely on their future.

El paper de l'artista en l'art medieval
fullejar la publicació

El paper de l'artista en l'art medieval / The role of the artist in medieval art

Carles Mancho

 • Matèria: Art
 • Format: 13 x 20
 • Pàgines: 86
 • ISBN: 978-84-475-3554-5
 • Data d'edició: 2012
 • Compra online

Si bé el terme "artista" designa, des del segle XVIII, l'autor d'una "obra d'art", els historiadors de l'art tenen dificultats a l'hora d'encaixar aquest concepte en la realitat medieval. En la seva lliçó Carles Mancho evidencia que l'autor i l'obra mantenen una relació més polièdrica en l'edat mitjana, sovint més pròxima a la de l'artista i l'art contemporanis, que no pas en època moderna.

Although since the eighteenth century the term "artist" has referred to the creator of a "work of art", art historians have difficulty in deining this concept in the context of the Mediaeval period. Carles Mancho shows that the creator and the work maitined a more multifaceted relationship in the Middle Ages, often very close to the relationship we find between contemporary artists and art than in the modern era.

 

 

Propers Títols / Forthcoming Books


© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons