IRCVM

 Ircvm » L'INSTITUT » Investigadors » Rosa Lluch

Rosa Lluch

Rosa Lluch Bramon

Titular interí d' Escola Universitària
Departament d' Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Contacte

Doctora per la Universitat de Girona (2003). Professora del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la UB, abans ho havia estat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art de la UdG i del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la UB. Membre del Centre de Recera d'Història Rural de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Línies de recerca: la servitud medieval, els remences, la pagesia i la diferenciació social pagesa a la baixa edat mitjana, confrontació de la documentació cristiana amb l'àrabomusulmana

 
Grup de Recerca

Història de les Societats Rurals ↗| GRHCS035

 

Publicacions més rellevants
  • "Remences redimits. El domini de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (1331- 1458), Anuario de Estudios Medievales, núm. 27/2 (1997).
  •  
  • “1457: supressió dels mals usos?”, Estudis d’Història Agrària, 16 (2003)
  •  
  • Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV, AHR-Universitat de Girona, 2005.
  •  
  • “El control d’una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes (segles XIV i XV)”, Dels capbreus al registre de la propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX), AHR Universitat de Girona, 2008.
  •  
  • "La renta de la tierra de una parroquia gerundense (siglos XIV y XV)", Edad Media. Revista de Historia, núm. 11.

Més publicacions

 

INVESTIGADORS

© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons