IRCVM

 Ircvm » L'INSTITUT » Investigadors » Marta Sancho

Marta Sancho

Marta Sancho i Planas

Professora Agregada
Departament d' Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Contacte

Dra. en Història Medieval i màster en Arqueologia Medieval per la Universitat de Barcelona. Secretària de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Editora de la revista SVMMA, Revista de Cultures Medievals. La meva recerca es centra en les fonts arqueològiques per a l'estudi de la Història Medieval.

 
Intervencions arqueològiques més destacades:

Fabregada (1992-2002)

Castell de Mur (1997-2002)

Els Altimiris (2004 fins a l'actualitat)

Sant Martí de les Tombetes (2013 fins a l'actualitat), entre altres.


Línies de recerca:

Tecnologia de la producció a l'Edat Mitjana.

Explotació i aprofitament de recursos naturals en època medieval.

Hàbitat i fortificacions medievals.

Territori i paisatge medieval.

Comunitats de muntanya entre la tardoantiguitat i l'alta edat mitjana.


Participació en  projectes:

Comunitats de muntanya a l'Alta Edat mitjana: Pirineu i Prepirineu català (segles V-IX). Investigadora principal  (Vigència 2014-2017).

CLAUSTRA. Atlas de espiritualidad  femenina de los Reinos Peninsulares.  HAR2011-25127.

Interacciones socio-ambientales durante el holoceno: dinámica del paisaje, adaptaciones sociales y complementariedad de recursos en la cuenca del río Ter (TerAmAr). HAR2012-39087-C02-02.


Grups de recera i innovació docent:

MAHPA↗-Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia2014 SGR 794

Grup d'Innovació Docent Consolidat [contra] TAEDIUM (GIDCUB-13/001).

Web | Blog


Publicacions més rellevants:

2015.“De la Antigüedad Tardía a la Alta Edad Media en zonas de montaña: poblamiento y explotación de recursos en el Pirineo oriental”. F. Rechin (ed.) Villae and Domain at the End of Antiquity and the Begining of Middle Age. (Col. Circa Villam Studies on the Rural World in the Roman Period, 8). Pau: Presses de la Université de Pau et des Pays de l’Adour, pp. 24-34.

 2015. Reconstructing the Middle Ages through Archaeology / Des de l’arqueologia reviure l’edat mitjana. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona (Col. Lliçons/Lessons, 7).

2012. "Ús i aprofitament de l’aigua en l’àmbit domèstic i industrial a través de les fonts arqueològiques: quatre exemples d’època medieval i moderna". Estudis d'Història Agrària 24:329-346.

2011. "El hierro en la Edad Media: desarrollo social y tecnología productiva". Anuario de estudios Medievales 41 (2):69-96.

2010. "Els Altimiris".  Histoire et Archéologie des Sociétés de la Vallée de l'Èbre (VIIe - XIe siècles), edited by P. SENAC. Toulouse: CNRS.

2010. "Patrones de asentamiento, ocupación del territorio y explotación de recursos en áreas de montaña (siglos VI-XI)". Espacios de montaña: Las relaciones trasnpirenaicas en la Edad Media, edited by J. F. UTRILLA and G. NAVARRO. Zaragoza: Resopyr - Universidad de Zaragoza.

2010. "Assentament rurals en zones de pla i muntanya: l’atomització dels models (s. V-VIII)". IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. De la fi de la Tarraconense a la consolidació dels comtats (s. V.-IX), at Tarragona.

2009. "Aguas, rocas y metales: Arqueología y explotación de recursos minerales en la Edad Media". Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 29:519-546.

2009. "Aldeas tardoantíguas y aldeas altomedievales en la sierra del Montsec (Prepirineo leridano): hábitat y teritorio". The archaeology of early medieval villages in Europe, edited by J. A. QUIROS. Bilbao: Universidad del País Vasco.

2009. Mur, la història d'un castell feudal a la llum de la recerca històrico-arqueològica. Tremp: Garsineu.

 

INVESTIGADORS

© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons