IRCVM

 Ircvm » L'INSTITUT » Investigadors » M. Rosa Terés

M.Rosa Teres

Maria Rosa Terés Tomàs

Catedràtic d'Universitat
Departament d' Història de l'Art

Contacte

M. Rosa Terés Tomàs és catedrática d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, organisme al qual ha estat sempre vinculada como a docent i com a investigadora. Es va doctorar l’any 1985 amb la tesi La renovació de l’escultura gòtica a Barcelona a l’entorn de 1400.  La seva tasca docent s’ha centrat en assignatures de llicenciatura i grau sobre l’art romànic i gòtic, l’art català medieval i l’art dels Països Baixos al final de l’Edat mitjana.
El seu àmbit de recerca és l’art de la Baixa Edat mitjana, molt especialment l’arquitectura i l’escultura gòtica catalana en el marc de l’antiga Corona d’Aragó i els seus estudis han anat sempre molt lligats a la recerca documental. Una de les seves línies d’investigació prioritàries ha estat el cadirat del cor de la catedral barcelonina, al que ha dedicat diversos articles i un estudi monogràfic sobre el seu escultor més important, Pere Sanglada. És autora de diverses publicacions sobre l’arquitecte Arnau Bargués i sobre l’arquitectura i l’escultura gòtica de la catedral de Barcelona.
Des de l’any 1995 fins el 2014,  ha sigut investigadora principal de cinc projectes d’investigació d’àmbit estatal finançats. ("La Corte de Martín el Humano y el alcance internacional de Barcelona como centro artístico, ca. 1400", PS94-0245; "La producción artística en la Corona catalana-aragonesa durante el gótico internacional”, PB98-1266; "El tardogótico en la producción artística de la Corona de Aragón: experiencias autóctonas e intercambios internacionales", BHA 2002-03299; “Las artes en tiempos de Alfonso el Magnánimo. Poder, mecenazgo e intercambios culturales en el Cuatrocientos”, HUM2006-07840/ART; “La Corona de Aragón y las Cortes septentrionales. Contactos artísticos en época gòtica”, HAR2010-18499).
Forma part del grup de recerca Magna Ars i actualment també és membre del  grup de recerca consolidat MAHPA (2014-2016)

 
Grup de Recerca
MAHPA↗-Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia2014 SGR 794


Publicacions més rellevants
 • Pere Ça Anglada. Introducció de l’estil Internacional en l’escultura catalana, Barcelona: Proa (Artestudi), 1987 ISBN: 84-7585-176-9.

   "L’escultura del segle XV a la catedral de Barcelona: la construcció de la Sala Capitular", Lambard, VI, 1994, p. 389, ISSN: 0214-4573

   “Les obres de la catedral de Barcelona i la intervenció de Francesc Marata, un escultor del gòtic internacional”, Barcelona. Quaderns d’Història, núm. 8, 2003, p. 201-251, ISSN: 1155-5058

  Escultura II: De la plenitud a les darreres influències foranes, (L’art gòtic a Catalunya) (M.R. Terés, M.R. Manote, coord.),  Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 2007

  “Arnau Bargués”, dins Gli ultimi independenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo, Palerm, 2007, p. 23-43.

   "The origin and development of stone retables in fourteenth-century Catalonia", Studies in the Visual Cultures of the Middle Age, Brepols, 2011.

Més publicacions

INVESTIGADORS

© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons