IRCVM

 Ircvm » L'INSTITUT » Investigadors » Carles Mancho

Carles Mancho

Carles Mancho Suárez

Titular d'Universitat
Departament d'Història de l'Art

Universitat de Barcelona

Contacte

Barcelona, 1970. En 1994 es llicencia en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. Dos anys més tard hi ingressa, com a professor associat, al Departament d'Història de l'Art. En 2003 assoleix el títol de doctor amb el treball La pintura mural a Catalunya durant l'Alta Edat Mitjana, que entre d'altres mencions va obtenir el IXè Premi Claustre de Doctors. Se n'espera una propera publicació dins la col·lecció «culture et sociétés médiévale» de Brépols i el CÉSCM de Poitiers (França). Des de l'any 2008 és professor titular d'Història de l'Alta Edat Mitjana. La concessió de diversos ajuts li han permès d'aprofundir les seves recerques a l'estranger. Cal destacar-ne, especialment, l'estada a la Real Academia de España en Roma l'any 2005. Les seves recerques actuals se centren en: les decoracions murals d'època carolíngia, la relació entre suport, visibilitat, text i decoració en l'edifici religiós medieval, i en la relació entre memòria, realitat artística i epistemologia.

 

Grup de Recerca

Ars Picta ↗- Anàlisi i Recerques sobre pintura i iconografia tardoantigua i altmedieval| 2014-SGR-986


Projectes

IP Pirineo románico, espacio de confluencias artísticas, 01/01/2014-31/12/2017 | HAR2013-42017-P


Publicacions més rellevants
  • “Tradicions iconogràfiques i formals en la pintura preromànica”, P. de Palol (Dir.), Del Romà al Romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV-X, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 423-430
  •  
  • “Campdevànol, Ripoll et la culture carolingienne”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXXVII, 2006, p. 197-210
  •  
  • “L'estuc en Catalogne, carrefour des cultures?”, Ch. Sapin (Dir.),Stucs & décors de la fin ded l'antiquité au moyen âge (Ve-XIIe siècle). Actes du colloque international tenu à Poitiers du 16 au 19 septembre 2004, Turnhout (Bèlgica), Brepols, 2006, p. 167-178
  •  
  • “Els grans conjutns de pintura murald el segle XII”, El romànic i la Mediterrània. Catalunya-Toulouse-Pisa. 1120-1180 (Museu Nacional d'Art de Catalunya, 29 de febrer-18 de maig 2008), Barcelona, MNAC, 2008, p. 159-167
  •  
  • “L'oubli du passé. Les origines de l'art médiéval en Catalogne”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXXIX, 2008, p. 283-295

Més publicacions

INVESTIGADORS

© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons