IRCVM

 Ircvm » L'INSTITUT » Investigadors » Meritxell Blasco

Meritxell Blasco

Meritxell Blasco Orellana

Lector
Filologia Semítica

Contacte

Doctora en Filologia Semítica. Professora lectora del departament de Filologia Semítica. Secció Hebreu- Arameu de la Facultat de Filologia. Membre del projecte Catalonia Hebraica I, II i III així com del projecte “Genizah Italiana ed Europea”, de la Universitat de Bolonia, dirigit pel Dr. Mauro Perani. Col.laboradora de la institució Hispania Judaica, de la Universitat Hebrea de Jerusalem dirigida pel Dr. Yom Tov Assis. Els àmbits de recerca són entre altres, la recuperació, estudi i edició del patrimoni documental, i en casos molt puntuals literari, dels jueus medievals del àmbit lingüístic català i aragonès de la antiga Corona d’Aragó escrit en grafèmica hebraica i en llengua hebrea o en qualsevol aljamia judeorromanç o judeoàrab. Aquests materials son un important suport documental per ampliar el coneixement de la història interna de les aljames jueves de la antiga Corona d’Aragó. Ha participat en diversos congressos internacionals a Jerusalem, Berlín, Dubrovnik, Perpignan, Barcelo

 
 
Publicacions més rellevants
  • Manuscrito hebraicoaljamiado de la Biblioteca Nacional de Cataluña “Codex Soberanas” (ms. nº 3090, siglo XIV)
  •  
  • Fuentes para la historia de los judíos de la Corona de Aragón. Los responsa de Rabí Yishaq Bar Seset Perfet de Barcelona: 1368-1408
  •  
  • Aljamias hebraicorromances en los responsa de Yishaq Bar Seset (RYBA”S) de Barcelona.
  •  
  • A Manuscript from the XVth Century in Hebrew-Aragonese Script (JNUL, Yah. Ms. Heb. 242).
  •  
  • Manuscrito hebraicocatalán de farmacopea medieval. Edición paleográfica. Ms. Firkovitch I Heb-338 de la Biblioteca Nacional de Rusia.
 

INVESTIGADORS

© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons