IRCVM Universitat de Barcelona

 Ircvm » IRCVM

PRESENTACIÓ

             

                                                                                                     
L’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) és un institut propi de la Universitat de Barcelona. Vol portar la recerca en l’època medieval al nivell màxim d’excel·lència i esdevenir un referent per a l’estudi del món medieval a Catalunya i més enllà. L’IRCVM va ser aprovat l’any 2008 i aplega la voluntat de coordinació de la recerca d’investigadors i investigadores de diferents disciplines de la UB especialistes en l’Edat Mitjana.

Vol crear espais de diàleg entre els diferents àmbits a través de la creació d’uns laboratoris de recerca i a través de l’adscripció dels seus membres a uns eixos en els quals articulin i desenvolupin la seva recerca.Pretén transformar la recerca sobre el món medieval a la UB intervenint en la formació a través de la participació en el Màster de Cultures Medievals i també mitjançant els seminaris de doctorands.

Un dels elements fonamentals és la projecció exterior de l’institut a través de les publicacions que posin a l’abast de la comunitat científica els resultats de la recerca, amb l’organització periòdica de les Jornades de Cultures Medievals i amb la col·laboració amb institucions públiques i privades.

Més informació       
© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons